Wang Guangyi
Chinese, B. 1957
Great Criticism: Chanel
2005
Oil on canvas
63 x 79 inches
(160 x 200.7 cm)
Great Criticism: Chanel
2005
Oil on canvas
63 x 79 inches
(160 x 200.7 cm)